Η Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα (ΦΥΛ.ΙΣ.) είναι μία ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική ένωση χωρίς κομματικό ή οικονομικό χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους 2020/21 από μία ομάδα φοιτητριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με έδρα το ίδιο Πανεπιστήμιο.

Όραμά μας είναι η προαγωγή της έμφυλης ισότητας, η καταπολέμηση του σεξισμού και η εξάλειψη των πάσης φύσεως διακρίσεων, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Πανεπιστημίου και όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής, αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.

Βασικός μας στόχος είναι η προώθηση των Σπουδών Φύλου και η ένταξη της οπτικής του φύλου στα προγράμματα σπουδών και τους Κανονισμούς Λειτουργίας αντίστοιχα, των ελληνικών Πανεπιστημίων. Επίσης, κύριος στόχος μας είναι και η ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση και τις διακρίσεις με βάση ιδίως το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά και κάθε άλλο γνώρισμα που μπορεί να αποτελέσει αιτία διάκρισης.

Μέσα από κάθε επιμέρους δράση μας, επιδιώκουμε την ανάδυση της φεμινιστικής μας ταυτότητας, προωθώντας τη διαθεματικότητα με στόχο ένα συμπεριληπτικό φεμινιστικό κίνημα. Κεντρική μας στόχευση είναι η συνάρθρωση του φεμινισμού ως διανοητικού πεδίου έκφρασης ιδεών και παραγωγής επιστημονικής γνώσης, με τον φεμινισμό ως πολιτικό κίνημα και ως εκδήλωση ακτιβιστικής δράσης. Στο πλαίσιο αυτό, και για την επίτευξη των στόχων της, η ΦΥΛ.ΙΣ. αναπτύσσει δράση ενημερωτική, ερευνητική αλλά και κοινωνική και ακτιβιστική. Ειδικότερα, μέσα για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης είναι μεταξύ άλλων η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, όπως καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων και συνέδρίων, η διεξαγωγή μελετών και ερευνών επί αντικειμένων που άπτονται των στόχων της, η συνεργασία με άλλους φορείς ή συλλογικότητες εντός και εκτός Πανεπιστημίου και η έμπρακτη στήριξη μελών της φοιτητικής κοινότητας και άλλων ατομικοτήτων που βιώνουν οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, παρενόχλησης ή κακοποίησης.

Η έμφυλη βία, ο σεξισμός, οι ομοφοβικές και τρανσφοβικές στάσεις και αντιλήψεις, οι έμφυλες νόρμες και οι συνέπειες σε βάρος όποιου ατόμου αποκλίνει από αυτές και δεν επιτελεί επαρκώς τα ιδεώδη της «θηλυκότητας» και της «αρρενωπότητας», διαιωνίζονται στους κόλπους μιας κοινωνιάς πατριαρχικών δομών, που βρίθει ανισοτήτων και έμφυλων και μη καταπιέσεων. Η πανδημική κρίση και ο εγκλεισμός όξυναν τις ήδη υφιστάμενες ανισότητες, δημιουργώντας παράλληλα και νέες, επιφέρωντας πλήθος αρνητικών συνεπειών μεταξύ άλλων και στο πεδίο των έμφυλων ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ισχυρών κοινωνικοπολιτικών αντιστάσεων που θα θέσουν ένα τέλος στη βία και στη διάδοση ολοένα και εντονότερα στερεοτυπικών αντιλήψεων που ενισχύουν την πατριαρχική κοινωνική δομή, την κουλτούρα του βιασμού και την ενοχοποίηση του θύματος. Η ενθάρρυνση των ατόμων που βιώνουν κάθε είδους διάκριση και η δημιουργία και προαγωγή κλίματος μηδενικής ανοχής έναντι παρενοχλητικών και κακοποιητικών συμπεριφορών είναι παραπάνω από αναγκαία.

Για αυτούς και για άλλους τόσους λόγους, είμαστε εδώ. Και είμαστε μαζί.

Καιρός να γνωριστούμε.

Θα βρείτε το booklet της ΦΥΛ.ΙΣ. Α.Π.Θ. εδώ.

Θα βρείτε το καταστατικό της ΦΥΛ.ΙΣ. Α.Π.Θ. εδώ.

Εάν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ΦΥΛ.ΙΣ., μπορείς να συμπληρώσεις αυτήν την αίτηση.

Ως μέλος της ΦΥΛ.ΙΣ.  μπορείς να συμμετέχεις στις εβδομαδιαίες συναντήσεις που θα διοργανώνονται διαδικτυακά και στις οποίες θα αναλύονται στο πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης επιμέρους θεματικές συναφείς προς τους στόχους μας. Θα έχεις επιπλέον προτεραιότητα συμμετοχής στις δράσεις μας, όταν σε αυτές τίθενται περιορισμοί ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων, ενώ θα μπορείς να συμμετέχεις στις ερευνητικές, εθελοντικές ή οργανωτικές ομάδες που θα συγκροτηθούν στο μέλλον, στο πλαίσιο δράσεών μας.