Στις 21-23 Μαίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τομέα Σεμιναρίων και Συνεδρίων, συνεχίζοντας μια σειρά ανοιχτών επιστημονικών συναντήσεων πάνω στο ευρύ φάσμα της προβληματικής του φύλου και των έμφυλων ζητημάτων, η ΦΥΛ.ΙΣ. διοργάνωσε Συνάντηση Εργασίας με αντικείμενο «Το Φύλο στη Γλώσσα και τον Δημόσιο Λόγο». Σκοπός της διοργάνωσης αυτής ήταν η ανάλυση της δυναμικής αλληλεπιδρασης μεταξύ του φύλου και της γλώσσας, αλλά και της επιρροής στη σχέση αυτή της δημόσιας εκφοράς του λόγου.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Συνάντησης Εργασίας, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από ακαδημαϊκ@, στρογγυλές τράπεζες – ανοιχτές συζητήσεις στις οποίες συμμετείχαν άτομα διαφόρων επαγγελματικών πεδίων, workshops, όπως και ανακοινώσεις από νέες ερευνήτριες και νέους ερευνητές, που δραστηριοποιούνται ερευνητικά σε όμορα πεδία. Αυτές εντάσσονταν στις ακόλουθες θεματικές: Αντισεξιστική χρήση της γλώσσας, Φύλο και γλώσσα στα ΜΜΕ, Φύλο στα νομικά κείμενα, Φύλο και Μετάφραση, Ορολογία και έμφυλος αυτοπροσδιορισμός.

Παρακάτω θα βρείτε επισυναπτόμενες τις εισηγήσεις των φοιτητ@ που συμμετείχαν στην Συνάντηση Εργασίας:

  1. "Μ.Μ.Ε, φύλο και διαφήμιση: αποκωδικοποιώντας τα έμφυλα στερεότυπα στις διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών" , Μ. Στεφιάδου
  2. "Η περίοδος μου είναι μπλε" , Α. Ιωαννίδου Τσιώμου
  3. "Ο δρόμος προς την επανοικειοποίηση: υποτιμητική χρήση της γλώσσας και ελληνική ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα" , Λ. Ριζοπούλου
  4. "Λογοθετική σεξουαλικότητα και "κανονικότητα" " , Α. Μπαντά
  5. "Τοποθετήσεις απέναντι στη χρήση τρανς-περιεκτικής γλώσσας" , Ν. Γιαλλούση
  6. "Η κάλυψη της βίας κατά των γυναικών από την ελληνική τηλεόραση κατά τα έτη 2019-2020" , Ε. Χαραλαμπίδου
  7. "Κατασκευές της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Γυναικοκτονίας στο Διαδικτυακό Διάλογο: Μια Κονστρουξιονιστική Προσέγγιση" , Δ. Μάκκα και Α. Μούζα