Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε ως βασική προτεραιότητά μας την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Τι είναι το GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας

Η μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων με την επωνυμία «Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και διακριτικό όνομα τη συντομογραφία «ΦΥΛ.ΙΣ. – Α.Π.Θ.» , με έδρα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, όπως αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτού καθώς και των συνδεδεμένων με τον διαδικτυακό τόπο σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πώς;

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τις κείμενες ελληνικές διατάξεις, η ένωση  «ΦΥΛ.ΙΣ» προβαίνει μέσω της εφαρμογής Cloudflare σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/. Συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό μας τόπο, όπως τη διεύθυνση IP σας και την δραστηριότητα σας σε αυτήν, η οποία παραμένει ανώνυμη  και δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Επιπροσθέτως η «ΦΥΛ.ΙΣ» παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη  να εγγραφεί στο ενημερωτικό  δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας το προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου, με την παροχή συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με την Ένωση μέσω  φόρμας επικοινωνίας/ επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σκοποί Επεξεργασίας:

Η «ΦΥΛ.ΙΣ» επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για να :

  1. βλέπει την δραστηριότητα των επισκεπτών και την κινητικότητα που έχει η ιστοσελίδα.

2.   στέλνει μέσω e-mail  πληροφορίες για εκδηλώσεις και δράσεις της.

3.   απαντήσει σε τυχόν αίτημα/ερώτημα του επισκέπτη.

Νομική Βάση Επεξεργασίας:

1.    Το έννομο συμφέρον της Ένωσης να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και να βελτιώνει την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας και την εμπειρία του επισκέπτη.

2.    Για την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου της «ΦΥΛ.ΙΣ», η προηγούμενη συγκατάθεση σας.

3.    Το έννομο συμφέρον της «ΦΥΛ.ΙΣ» αλλά και του επισκέπτη  να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις που μας τίθενται.

3. Αποδέκτες Δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας:

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

(β)  Η αρμόδια συντονιστική ομάδα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα

(γ)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες  στην Ένωση μας, όπως για παράδειγμα είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής  για  την διανομή e-mails (news letter)

(δ) Πάροχοι Τεχνολογίας (όπως για παράδειγμα είναι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κ.α.).

(ε) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές,  όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής  ή μετά από αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει και αποδεικνύει έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Για τα αναλυτικά στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στη  στη διεύθυνση [email protected]

4. Δικαιώματα Υποκειμένου

Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),

-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).
H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στη διεύθυνση [email protected] , υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζι μας στη διεύθυνση [email protected]

-Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε newsletter από την Ένωση και να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που παρείχατε κατά την εγγραφή σας στο newsletter, μπορείτε να επιλέξετε πατώντας πάνω στoν σύνδεσμο «Κατάργηση» που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Η ανάκληση αυτή δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα για την επεξεργασία που έχει γίνει έως τότε.

Τα ως άνω δικαιώματά σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

-Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: [email protected], fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr)

5. Ασφάλεια Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

6. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

Η Ένωση θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και οσο μας παρέχεται την συγκατάθεσή σας, για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσια. Η εφαρμογή Momently διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία για 3 μήνες.

7. Τροποποιήσεις-Αλλαγές

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο www.phylis.org